ติดต่อสอบถาม

Coming Improvement

“บริษัทอยู่มาได้ 40 กว่าปียังถือว่าน้อยไป ยังอีกไกลมากที่เราจะเดินต่อไป”

นั่นคือแนวคิดของคุณวารินทร์ ลีลานุวัฒน์ CEO บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) บวกกับวิสัยทัศน์ในอนาคตของ “ธนูลักษณ์” ที่จะไม่ได้เป็นแค่ผู้ผลิตแลจำหน่ายสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปและเครื่องหนังเพียงอย่างเดียว แต่จะขายความคิด ขายประสบการณ์ ขายความชำนาญ และเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมแฟชั่นของประเทศและภูมิภาคนี้ คือเป้าหมายที่บริษัทปักหมุดไว้ และจะมุ่งมั่นก้าวไปยืนในจุดนั้นอย่างมั่นคง

บริษัทกำหนดทิศทางกลยุทธ์เพื่อให้พุ่งสู่เป้าหมายได้อย่างแม่นยำ แม้จะอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ตลาดอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องแต่งงานจะทรงตัว และกลุ่มธุรกิจแฟชั่นที่สินค้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่ง และการแข่งขันสูงก็ตาม

กลยุทธ์ 1 : มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยใช้นวัตกรรมและการวิจัยให้สินค้ามีคุณภาพ

ทั้งวัตถุดิบ เนื้อผ้า รูปแบบ และเทคนิคการตัดเย็บ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า สร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค รวมทั้งเพื่อก้าวสู่ “Thailand Textile 4.0 สิ่งทอไทยล้ำหน้า ด้วยการพัฒนานวัตกรรม” บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมใน 3 แนวทางคือ

1.การพัฒนานวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นั่นคือ นวัตกรรมเสื้อประหยัดไฟเบอร์ 5

นวัตกรรมนี้ผ่านการรับรองคุณภาพ 2 มาตรฐานคือ มาตรฐานผ้า Cool Mode ที่ได้รับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเสื้อผ้าลดโลกร้อน เนื้อผ้ามีคุณภาพความคงทนในการใช้งาน มีความปลอดภัย และลดความร้อน เนื้อผ้าช่วยระบายเหงื่อได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้เสื้อแห้งเร็ว ส่วนอีกหนึ่งมาตรฐานคือ มาตรฐานเสื้อประหยัดไฟเบอร์ 5 โดยเมื่อเนื้อผ้ามาตรฐาน Cool Mode มาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าสำเร็จรูป นำไปทดสอบค่าความเรียบของเนื้อผ้าหลังการซัก โดยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทด เพื่อให้ได้เสื้อผ้าที่มีความเรียบอยู่ในระดับที่ผู้บริโภคพึงพอใจ สามารถสวมใส่ได้โดยไม่ต้องรีด เสื้อประหยัดไฟเบอร์ 5 จึงมีคุณสมบัติโดดเด่นคือ ประหยัดไฟ ใส่สบาย ไม่ต้องรีด ผลิตในแบรนด์สินค้า Guy Laroche, Arrow และกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องแบบพนักงานหรือ Uniform

2.การพัฒนานวัตกรรมด้านการผลิตภัณฑ์ นั่นคือ นวัตกรรมนาโนซิงค์ (Nano zinc)

นวัตกรรมนี้พัฒนาขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีการนำนาโนซิงค์มาฝังอยู่ภายในเส้นใยตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต เมื่อเป็นผืนผ้าแล้วจะช่วยเพิ่มคุณสมบัติยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย สวมใส่สบาย แห้งสบาย ระบายอากาศได้ดีแม้มีเหงื่อออกมาก เนื้อผ้านุ่มสบาย ทำให้ผู้สวมใส่มั่นใจยิ่งขึ้น นอกจากป้องกันแบคทีเรียแล้ว ยังป้องกันการเกิดกลิ่น ช่วยปกป้องผิวจากรังสี UV เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คงประสิทธิภาพยาวนานตลอดอายุการใช้งาน และไม่หลุดลอกขณะซัก

นวัตกรรมนี้ผลิตและจำหน่ายในแบรนด์สินค้า เสื้อเชิ้ต Arrow คอลเลกชั่น Arrow Flesh แบรนด์ Guy Laroche ในคอลเลกชั่น Nano Zinc Shirt เสื้อเชิ้ตและกางเกงในชายแบรนด์ Erawon ในคอลเลกชั่น Era-Tec

ส่วนนวัตกรรม Knitto Shirt นวัตกรรมเสื้อเชิ้ตจากผ้าถัก Knit แบรนด์ BSC Cool Metropolis ใช้เทคโนโลยีในการผลิตเนื้อผ้าแบบพิเศษ เพื่อให้ได้ผ้าที่เหมาะสมสำหรับทำเสื้อเชิ้ตที่มีความยืดหยุ่น ไม่ยับ มีเสียรูปทรงภายหลังการซัก ระบายอากาศได้ดี รู้สึกสบายและสวมใส่ได้ในทุกๆ สถานการณ์ ช่วยให้การเคลื่อนไหวเป็นอิสระ และคล่องตัวแบบ 360 องศา

3.การประกวดนวัตกรรมกลุ่มธนูลักษณ์ THANULUX INNOVATION AWARDS(TIA) และ CHAIRMAN AWARDS

การประกวดนี้มีการจัดต่อเนื่องมา 12 ปี เพื่อจุดประกายให้พนักงานมีส่วนร่วมในการค้นคว้าวิจัยพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และเพิ่มผลผลิต ทั้งนวัตกรรมในด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านกระบวนการผลิต (Production) ด้านระบบและกระบวนการทำงาน (System and Process) ด้านการประหยัดพลังงาน ลดภาวะโลกร้อนและสิ่งแวดล้อม (Energy Saving & Global Warming & Environment) ด้านประโยชน์ต่อการทำงาน (Petty awards)

กลยุทธ์ 2 : มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับอนาคต

เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางกลยุทธ์ บริษัทฯ มีนโยบายที่มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร ผ่าน 4 โครงการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

1.โครงการผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)

บริษัทผลักดันและให้โอกาสพัฒนาตนเองและใช้ศักยภาพที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้บริหารที่จะผลักดันและขับเคลื่อนองค์กรในอนาคต มีโปรแกรมการพัฒนาบุคลากรกลุ่มผู้บริหาร มุ่งเน้นพัฒนาความรู้และทักษะเกี่ยวกับการเปิดมุมมองโลกทัศน์ในยุค 4.0 ตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาศักยภาพ และความสามารถของผู้บริหารให้ตรงกับทิศทางขององค์กรในอนาคต

2.โครงการพัฒนา พนักงานกลุ่มที่เป็นกำลังสำคัญของหน่วยงาน (Key Persons Development)

เป็นการค้นหาและคัดเลือกบุคลากรที่เป็นคนดี คนเก่ง คนคุณภาพ และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในงาน สามารถผลักดันงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุความสำเร็จ

3.การพัฒนากลุ่มพนักงานธุรกิจและดีไซเนอร์ (Merchandiser & Designer Development Program)

พนักงานกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ โดยมีโปรแกรมการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรเฉพาะสายวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เช่น Trend Fashion เพื่อตอบโจทย์สินค้าแฟชั่น และรองรับเทรนด์อุตสาหกรรม 4.0 การออแบบในอนาคตแฟชั่นเชิงสร้างสรรค์

4.ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในด้าน Digital Marketing และ นำ Big data มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

นอกจากนี้บริษัทฯ มีการรวมศูนย์ฝ่ายธุรกิจเสื้อผ้า และฝ่ายธุรกิจเครื่องหนัง ทำให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด แล้วยังผลักดันช่องทางใหม่ๆ ในการลงทุน การสรรหาบุคลากรที่มีประสบการณ์ด้านการขาย สร้างสรรค์ช่องทางการขายใหม่ๆ รวมทั้งนำธุรกิจดิจิตัลเข้ามาร่วมงาน และการใช้ Digital Marketing เข้ามาเสริมทัพ ทั้งหมดนี้เพื่อการก้าวไปยืนในตำแหน่ง “ผู้นำในอุตสาหกรรมแฟชั่นของประเทศและภูมิภาค” อย่างที่มุ่งหวังไว้