• รู้จักธนูลักษณ์
 • ธุรกิจธนูลักษณ์
 • ผลิตภัณฑ์และบริการ
 • ข้อมูลสำหรับนักลงทุน
 • ข่าวสารความเคลื่อนไหว
 • ติดต่อธนูลักษณ์
 •  

  เอกสารประชุมสามัญผู้ถือหุ้น / ปี 2563

  ดูข้อมูลย้อนหลัง 

  บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
  ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46
  ในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น.
  ณ ห้อง Galaxy ชั้น 10 โรงแรมอวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ