ติดต่อสอบถาม

Our Story

“เริ่มต้นจากนับ 1 เพื่อเป็นที่ 1 ในอนาคต”

หัวใจในการทำงานที่มุ่งมั่นและสร้างสรรค์ ถูกส่งต่อจากหนึ่งไปร้อยจากร้อยไปพันของคน “ธนูลักษณ์” เพื่อร่วมแรงร่วมใจกันฝ่าฟันอุปสรรคและปัญหา จากวันแรกจนวันนี้ที่ผ่านร้อน ผ่านหนาวมา 5 ทศวรรษอย่างมั่นคง และจะก้าวไปข้างหน้าอย่างสง่างาม

ทศวรรษที่ 1
วางรากฐานธุรกิจอย่างมั่นคง

ช่วงสิบปีแห่งการเริ่มต้น

ทุกส่วนช่วยกันวางรากฐานบริษัทฯ ให้มั่นคงแข็งแรง เมื่อได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทนลิขสิทธิ์เสื้อผ้าแบรนด์ ARROW ของสหรัฐอเมริกา บริษัทฯมอบหมายให้บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ดูแลด้านการขายและการตลาดในประเทศ และได้ริเริ่มให้มีผู้ให้คำแนะนำการเลือกสินค้า (AC : Arrow Consult) จัดให้มีห้องลองเสื้อ (Fitting Room) การคิดสโลแกนสินค้าชิ้นแรกของแอร์โรว์ “แอร์โรว์คือเชิ้ต เชิ้ตคือแอร์โรว์” และเลือกคุณพิชัย วาสนาส่ง เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรก พร้อมสโลแกน “แอร์โรว์ เอกลักษณ์ของเอกบุรุษ”

พ.ศ. 2518

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

ทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2518

พ.ศ. 2526

เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท

เป็น 6 ล้านบาท

พ.ศ. 2527

เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท

เป็น 12 ล้านบาท

ทศวรรษที่ 2
ร่วมทุนต่อยอดธุรกิจ ก้าวไปข้างหน้า

ช่วงสิบปีแห่งการเดินไปข้างหน้า

บริษัทฯ ร่วมทุนกับบริษัทต่างชาติเพื่อขยายธุรกิจผลิตสินค้าเครื่องหนัง เสื้อผ้า และวัตถุดิบต้นน้ำ ก่อสร้างโรงงานในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ศรีราชา ขยายโรงงานไปที่สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์จังหวัดลำพูน และกบินทร์บุรี และได้รับการส่งเสริมลงทุน BOI

พ.ศ. 2530

เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท

เป็น 24 ล้านบาท และ 30 ล้านบาทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2530

พ.ศ. 2531

เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท

เป็น 45 ล้านบาท และแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เป็นหุ้นละ 10 บาท

พ.ศ. 2532

เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท

เป็น 60 ล้านบาท

พ.ศ. 2537

แปรสภาพบริษัท

เป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ได้รับลิขสิทธิ์แบรนด์

 • ชุดแฟชั่นสตรี

 • ชุดว่ายน้ำ ชุดชั้นใน และ กางเกง
 • ทศวรรษที่ 3
  เผชิญหน้าวิกฤติ บททดสอบความแข็งแกร่งขององค์กร

  ช่วงสิบปีแห่งการพิสูจน์

  วิกฤตเศรษฐกิจของประเทศในปี 2540 ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงอย่างมาก ภาคธุรกิจประสบภาวะขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งบริษัทได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน รวมถึงยอดขายสินค้าในประเทศและส่งออกลดลง ในวิกฤตนี้ คุณบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ได้มองเป็นโอกาส จึงได้จัดงาน “SAHA GROUP EXPORT & TRADE EXHIBITION” ขึ้นเป็นปีแรก โดยมุ่งเน้นขยายลูกค้าต่างประเทศ ด้วยความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับคู่ค้าในต่างประเทศ และคุณภาพสินค้าของบริษัท ทำให้ยอดส่งออกของบริษัท ทะยานสูงขึ้นถึงร้อยละ 50 ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถผ่านวิกฤตเศรษฐกิจมาได้อย่างมั่นคง

  พ.ศ. 2539

  เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท

  เป็น 120 ล้านบาท

  พ.ศ. 2545

  ได้รับโอนเครื่องหมายการค้า LOUIS FONTAINE

  จาก บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

  พ.ศ. 2546

  แปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้

  จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2546

  ได้รับลิขสิทธิ์แบรนด์

 • เครื่องแต่งกายแฟชั่นสุภาพบุรุษ และ สุภาพสตรีชั้นสูง

 • เสื้อผ้าเด็กแฟชั่น

 • ชุดชั้นในบุรุษ

 • เครื่องแต่งกายแฟชั่นสุภาพบุรุษ
 • ทศวรรษที่ 4
  นวัตกรรมที่ไม่สิ้นสุด

  ช่วงสิบปีแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม

  เข้าสู่ยุคดิจิทัลที่มีการแข่งขันทางธุรกิจมากยิ่งขึ้น มีการพัฒนากลยุทธ์ใหม่ๆ และนวัตกรรมต่างๆ บริษัทจึงมุ่งเน้นงานด้านวิจัยและพัฒนานวัตกรรม โดยร่วมกับอุตสาหกรรมต้นน้ำในเครือ พัฒนาวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง ทำให้สินค้าที่ผลิตออกมาแตกต่างจากคู่แข่งรายอื่นๆ ทำให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน

  พ.ศ. 2550

  ได้รับรางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยม

  ประเภท Product ชื่อนวัตกรรม “Cottazilk”

  พ.ศ. 2555


  เปิดอาคารโรงงานหลังที่ 2 ที่สาขาลำพูน

  พ.ศ. 2558

  บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับสิทธิการใช้เครื่องหมายการค้า ARROW (Licensee) บริษัทฯ จะเป็นผู้ผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558

  ได้รับลิขสิทธิ์แบรนด์

 • ผลิตภัณฑ์ที่เป้นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • ทศวรรษที่ 5 ปี 2559 - ปัจจุบัน

  การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม

  ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ยุค 4.0 ซึ่งเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ บริษัทฯ ร่วมมือกับพันธมิตรอุตสาหกรรมต้นน้ำในการพัฒนาวัตถุดิบ เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยจัดประกวด Thanulux Innovation Award ตั้งแต่ปี 2550 โดยผลงานที่ได้รับคัดเลือกจะส่งเข้าประกวดในงานนวัตกรรมเครือสหพัฒน์ (Chairman Award) และผลักดันให้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตร

  พ.ศ. 2559

  ร่วมทุน

  บริษัท เวิลด์ สหแฟชั่น จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจการจัดจำหน่ายสินค้าเครื่องแต่งกาย
  ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Takeo Kikuchi”

  พ.ศ. 2560

  ได้รับลิขสิทธิ์ให้จัดจำหน่าย

  ได้รับลิขสิทธิ์ให้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสื้อเชิ้ตคุณภาพดีจากประเทศเยอรมัน Brand "Olymp"

  ขยายฐานการผลิตสินค้าเครื่องหนัง ที่สาขาแม่สอด จังหวัดตาก

  พ.ศ. 2562

  ร่วมลงทุนในหุ้นสามัญ เพื่อจัดตั้งบริษัท สห แคปปิตอล ทาวเวอร์ จำกัด เพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

  บริษัทฯ ได้รับโอนธุรกิจค้า ปลีกภายใต้แบรนด์ Era-won จาก บริษัท เซเลเบรท เว็ลธ จำกัด

  พ.ศ. 2563

  ขยายช่องทางธุรกิจในรูปแบบ B2B B2C

  ได้แก่ ธุรกิจ Work wear (ชุดข้าราชการ และ ชุด uniform) ธุรกิจ Healthcare และ Medical Textile

  พ.ศ. 2564

  สร้างแบรนด์สินค้าใหม่ขยายไลน์สินค้า

  สร้างแบรนด์สินค้าใหม่ ขายผ่านระบบ online มากขึ้น อาทิเช่น เสื้อผ้าเด็ก Bubble และเครื่องหนัง Smyth & Myne

  ขยายไลน์สินค้า นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า และเครื่องหนัง ภายใต้แบรนด์ของบริษัท อาทิเช่น น้ำ ดื่ม ERAWON

  ผลิตภัณฑ์ที่เป็น Baby Care ภายใต้ Brand Absorba และนำเข้าชุดตรวจ Antigen test kid (ATK) สำหรับตรวจหาเชื้อไวรัส Covid -19 และ เข็มฉีดยา เข้ามาจำหน่าย

  พ.ศ. 2565

  เพิ่มสาขา ศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อขยายฐานการผลิตสินค้าเครื่องหนัง

  เปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร โดยมี บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮล์ดิ้ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บีทีอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) เข้ามาถือหุ้นใหญ่

  จัดตั้ง บริษัท ทีเอ็นแอลเอ็กซ์ จำกัด เพื่อรองรับการจัดโครงสร้างกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

  จัดตั้ง บริษัท ทีเอ็นแอล อัลไลแอนซ์ จำกัด เพื่อเป็นนิติบุคคลกลางในการเข้าลงทุนในบริษัทร่วมทุน ซึ่งประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

  ร่วมลงทุนในหุ้นสามัญ บริษัท ออกซิเจน แอสเซ็ท จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการที่มีหลักประกัน

  ได้รับลิขสิทธิ์แบรนด์

 • เสื้อเชิ้ตคุณภาพดีจากประเทศเยอรมัน

 • เสื้อผ้าสุภาพบุรุษ